სტატიის დეტალებზე დაბრუნება COVID-19 და ეკონომიკური გამოწვევები მსოფლიო და რეგიონულ ჭრილში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა