სტატიის დეტალებზე დაბრუნება საწარმოს ფინანსურ მდგრადობაზე მოქმედი შიდა და გარე ფაქტორები COVID-19 პანდემიის პირობებში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა