სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ეფექტიანი ინსტიტუტების როლი კრიზისების დაძლევასა და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა