სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ეკონომიკური განვითარების ფინანსური მოდელის ტრანსფორმაცია გლობალური პანდემიის კონტექსტში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა