სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ორგანიზაციის ანტიკრიზისული სტრატეგიული მართვის ეფექტიანობის კრიტერიუმები COVID-19-თან ბრძოლის წინააღმდეგ შპს "ახალი უმაღლესი სასწავლებლის" მაგალითზე ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა