სტატიის დეტალებზე დაბრუნება სახელმწიფოს მიერ დემოკრატიის დაცვა კოვიდ პანდემიის დროს ქვემო-ქართლის რეგიონში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა