სტატიის დეტალებზე დაბრუნება COVID-19 და საერთაშორისო პოლიტიკის თანამედროვე გამოწვევები ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა