საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი პანდემიის პირობებში

Main Article Content

ნოდარ გრძელიშვილი

ანოტაცია

ნაშრომში აღნიშნულია, რომ ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკური სიცოცხლისუნარიანობა მეტწილად განისაზღვრება მისი შესაძლებლობებით, რომ დაძლიონ ეკონომიკური ვარდნა და უზრუნველყონ განვითარება. პანდემიითა და არსებული გეოპოლიტიკური რისკებით გამოწვეული ეკონომიკური რეცესიის ფონზე კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა ენიჭებაფისკალური დისციპლინის მდგრადობას და ფისკალური პოლიტიკის რეაგირების სწორად განსაზღვრას.

საკვანძო სიტყვები:
ბიუჯეტი, ეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, განვითარება, პანდემია
გამოქვეყნებული: Oct 20, 2020

Article Details

გამოცემა
სექცია
კოვიდ-19 - ეკონომიკური, სამართლებრივი და პოლიტიკური გამოწვევები