დიპლომატია და სამართალი

გამომცემელი New Higher Education Institute
ISSN 2449-2655
მიმდინარე გამოცემა ტომ. 10 No. 1-2 (2023)
გამოქვეყნებული 2023-12-27
სრული გამოცემა
.
.
.