დიპლომატია და სამართალი

გამომცემელი New Higher Education Institute
ISSN 2449-2655
მიმდინარე გამოცემა ტომ. 9 No. 1-2 (2022)
გამოქვეყნებული 2022-07-19
სრული გამოცემა
.
.
.